Salem Aleha


Share

×
 1. Rah El Leyl Melhem Barakat 5:28
 2. Aalawah Ya Lila Melhem Barakat 8:01
 3. Salem Aleha Ya Hawa Melhem Barakat 11:41
 4. Shou Baadou Natir Melhem Barakat 14:56
 5. Erjaeily Melhem Barakat 5:20
 6. Aahd Alla Ya Mahboub Melhem Barakat 9:12
 7. Ma Yhiminish Melhem Barakat 4:54
 8. Eidak Yali’t El EidMelhem Barakat7:21
 9. Aedd El Ayyam Melhem Barakat 5:56
 10. Baddak Malyoun Sene Melhem Barakat 5:26
 11. El Aazab Melhem Barakat 16:43
 12. Al Babe Waqef Qamarein Melhem Barakat 4:30
Melhem Barakat Live Radio