Maweidna Ardak


Share

×
  1. Wahyat Jibal Biladi Melhem Barakat 4:26
  2. Ana Sharki Melhem Barakat 5:24
  3. Rah Yiba El Watan Melhem Barakat 3:31
  4. Maweidna Ardak Melhem Barakat 7:43
  5. Ya Samti Ya Maazbini Melhem Barakat 4:26
  6. Badna Harik Melhem Barakat 5:21
  7. Bel Harb Bghanilik Melhem Barakat 4:47
  8. Nahna El Lebnany Melhem Barakat 5:22
  9. Mshi W Khalina Sawiya Melhem Barakat 5:23
  10. Hamama Beda Melhem Barakat 3:31
Melhem Barakat Live Radio